PARAFIA PW. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W STRASZĘCINIE

   
  
   

 Strona główna  Historia   Kapłani  Aktualności   Intencje   Informacje  Stowarzyszenia  Galeria  Kontakt  Synod


 

Stowarzyszenia działające na terenie parafii.

 

Rycerstwo Niepokalanej Caritas Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Akcja Katolicka Wspólnota Trzeźwościowa
 

Rycerstwo Niepokalanej

 
SPOTKANIA w II środę po Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 

Rycerstwo Niepokalanej (Milicja Niepokalanej, w skrócie MI - od nazwy łac. Militia Immacultae) to według jego założyciela, św. Maksymiliana Marii Kolbego,
całość życia katolickiego w nowej formie polegającej na łączności z Niepokalaną "Wszechpośredniczką naszą u Jezusa".
Cel i program Rycerstwa św. Maksymilian streścił w haśle:
"Zdobyć cały świat dla Niepokalanej Dziewicy, by Ona, a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi"

Członkowie Rycerstwa jako główne zadanie stawiają sobie szerzenie królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej, pobudzając wszystkich chrześcijan, świeckich i duchownych, do oddania się jej na służbę w misji, którą pełni jako Matka kościoła.

Warunki przynależenia do RN

1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach. "Istotą Rycerstwa Niepokalanej - pisał Św. Maksymilian - jest należeć do Niepokalanej pod każdym względem całkowicie. Stąd członkowie RN w akcie poświęcenia proszą Niepokalaną: ". Twórca MI dodaje: "Dusza tak Jej oddana bezwiednie wpływa na otoczenie, promienieje dookoła
i innych do naśladowania pociąga. Ale to jej nie wystarcza. Ona pragnie dla Niepokalanej zrobić wszystko, co może i dlatego w dalszym ciągu, w tym akcie poświęcenia błaga:". Swoje oddanie się Niepokalanej potwierdzamy i wyrażamy przede Wszystkim w praktyce życia katolickiego na co dzień.

2. Nosić Cudowny Medalik. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej powinni nosić z pobożnością Cudowny Medalik, który jest zewnętrznym znakiem przynależności do Rycerstwa Niepokalanej oraz praktykować szczególnie codzienne odmawianie aktu strzelistego: "O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie", łącząc je z "intencjami miesięcznymi", które podaje Centrum Międzynarodowe RN.

3. Wpisać się do księgi RN w Niepokalanowie lub w miejscu, gdzie RN jest kanonicznie założone.
 

Caritas
 

Istnieje kilka głównych dziedzin aktywności Caritas. Można je określić następująco:
  • Dziecko, młodzież, rodzina
  • Niepełnosprawność
  • Choroba, podeszły wiek
  • Skrajne ubóstwo
  • Klęski żywiołowe, wypadki losowe

Wymienione wyżej obszary potrzeb najczęściej zazębiają się wzajemnie. Istnieją też inne dziedziny, w których Caritas, choć na mniejszą skalę, prowadzi swoją działalność, np. problem bezrobocia, migracji, uzależnień.

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
 
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej powstało 30 marca 1993 r. Obecnie posiada osobowość prawną, liczy 2400 członków i obejmuje 81 oddziałów parafialnych.

Głównymi zadaniami Stowarzyszenia są:
ˇ pomoc w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty miłości;
ˇ troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny;
ˇ praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży;
ˇ podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych, mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

Stowarzyszenia prowadzi systematyczną formację poprzez comiesięczne spotkania w oddziałach w oparciu o program opracowany przez ks. dr. Władysława Szewczyka. Ponadto raz
w roku odbywają się w Ciężkowicach 3-dniowe rekolekcje.
Z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich odbyły się dwa Kongresy Rodzin (w 1994 i 2000 r.), dekanalne i parafialne kongresy i dni rodziny, marsze dla życia. Stowarzyszenie zajmuje się również prowadzeniem szkół rodzenia, świetlic środowiskowych. W ramach pracy wychowawczej organizowane są: konferencje dla małżonków, letni i zimowy wypoczynek dla dzieci polskich z Ukrainy. Ponadto Stowarzyszenie zajmuje się systematyczną pomocą materialną dla rodzin wielodzietnych, ubogich, dotkniętych klęskami żywiołowymi.

 

Wspólnota Trzeźwościowa


Wspólnota Trzeźwościowa im. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika to grupa wsparcia dla osób, które mają problem z alkoholem, oraz dla ich rodzin. Wspólnota skupia osoby uzależnione, współuzależnione, a także ludzi, którzy sami nie mając problemu, pragną poprzez modlitwę i ofiarę abstynencji pomóc tym, którzy sami sobie pomóc nie mogą.

Spotkania odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. wieczornej i są wypełnione modlitwą, czytaniem i rozważaniem Słowa Bożego, śpiewem. W spotkaniu może wziąć udział każdy, komu bliskie są sprawy trzeźwości i pragnie ofiarować swoją modlitwę w tej intencji.